Menu
Potrebujete poradiť:
Potisk triček, mikin a dalšího textilu sítotiskem. (+420) 608 349 554 sme online (po-pá 8:00 - 16:30)
   Český jazyk
Potisk triček, mikin a dalšího textilu sítotiskem. (+420) 608 349 554
 
priedušná tlač discharge do odfarbeného vlákna
plnofarebná rastrová tlač sieťotlačou
najlepšie ceny už od malých množstiev
sieťotlač správna voľba pre potlač textilu
Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Uzavretie zmluvy

Na základe dopytu vám zašleme kalkuláciu s cenami textilu a tlače. Súčasťou kalkulácie je presná špecifikácia textilu, počty kusov textilu a základné údaje o tlači. Tieto údaje sú po odsúhlasení záväzné, ich potvrdením kupujúci súhlasí s realizáciou zákazky. Na požiadavky ktoré nie sú v kalkulácii uvedené sa nevzťahujú prípadné reklamácie.

 

Platba

Po odsúhlasení objednávky zasielame zálohovú faktúru. Až po uhradení faktúry (za textil alebo celkovej sumy – podľa rokovania) je zákazka daná do výroby. 

Podklady na tlač

Predlohy na tlač vyžadujeme vo vektoroch (krivkách). V prípade rastrových predlôh rozlíšenie cca 300 dpi pri veľkosti 1: 1. Bližšie údaje nájdete na našich stránkach. Pri požiadavke na presné dodržanie farebnosti tlače zašlite čísla Pantone C, v opačnom prípade použijeme najbližšiu farbu podľa predlohy na tlač. Pri požiadavke na špecifické umiestnenie tlače zašlite náhľad. Ak požadujete tlačové efekty, alebo máte špecifické požiadavky na charakter tlače, informujte nás o tom. Pri použití vlastného textilu nás informujte o prípadnom atypickom materiálovom zložení. 

Korektúry

Na korektúru zasielame náhľady. V nich sú uvedené veľkosti a umiestnenia tlače a použitej Pantone farby. Tieto údaje sú záväzné. Pri plnofarebných výtlačkoch zasielame náhľad separácie a na vyžiadanie fotografiu prvej tlače. Odsúhlasenie korektúry je smerodajné a záväzné pre výslednú podobu zákazky. 

Autorské práva

Nenesieme zodpovednosť za prípadné porušenie autorských práv pri reprodukcii z dodaných predlôh. 

Tlač

Pri tlači môže dôjsť vplyvom nepredvídateľných a neovplyvniteľných okolností k znehodnoteniu textilu max. V 3%. Ak požadujete presné počty textilu, je nutné počítať s touto toleranciou a objednať o 3% textilu navyše. V prípade vzniku nepodarku zničený textil nenahradzujeme, ale odrátavame z celkovej ceny. Pri dodaní vlastného textilu je nutné počítať s toleranciou možného náhodného znehodnotenia pri tlači a objednať o 3% textilu navyše.

Termíny

Štandardné termíny dodania sú 9 – 15 dní. Pri textile šitom na zákazku a ďalších špecifických zákazkách je termín po dohovore. Dodacie lehoty a iné lehoty vzťahujúce sa k termínu dodania tovaru nie sú záväzné, pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak. Ak požadujete presný dátum dodania informujte nás o tom, termín vám potvrdíme podľa daných možností.

Preprava

Objednaný tovar bude dodaný na dodaciu adresu uvedenú v objednávke. Na písomné požiadanie môže byť tovar odoslaný na iné miesto určenia. Dodávky tovaru sú uskutočňované vybraným prepravcom, náklady na dopravu hradí kupujúci. Škody na tovare a prípadné straty tovaru prechádza na zmluvného prepravcu okamihom prevzatia tovaru. 

Reklamácie

Pri zistení vád na dodanom tovare vyžadujeme oznámenia a ich špecifikáciu a prípadne fotodokumentáciu. Ak bol tovar dodaný viac ako pred 7 dňami, nebude reklamácia uznaná. To sa netýka skrytých chýb. Drobné odchýlky vo veľkostiach a farbách textilu uvedené v katalógoch na internete nie sú dôvodom na uplatnenie nárokov z titulu vady tovaru. Menšie odchýlky od rastrových plnofarebných predlôh nemôžu byť z dôvodu použitej technológie dôvodom reklamácie. Pri uznaní reklamácie bude po dohode zákazka opravená, bude realizovaná náhradná dodávka alebo dôjde k vrátenie uskutočnenej platby. Náklady na prepravu pri vrátení tovaru hradí predávajúci, ak je dôvodom chybná dodávka. 

Doobjednanie tovaru

Pri doobjednaní textilu nepočítame znovu prípravu na tlač a filmy. Minimálny náklad doobjednania je 20 ks. 

Medializácia

Ak nesúhlasíte so zverejnením vašej zákazky formou referencie našich služieb, informujte nás o tom.